Malakkastraat 6 in Lombok is een echte sociale hotspot. Een plek die bruist van de activiteiten en buurtinitiatieven voor iedereen. Het karakteristieke pand is een voormalig schoolgebouw. Tegenwoordig doet het dienst als buurthuis, kinderdagverblijf en kantoorruimte voor maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen. Huurders en gebruikers hebben hart voor de wijk en voor de stad, elk op hun eigen specifieke manier.


Gevestigd in Malakkastraat 6:

Het pand is in eigendom van Stichting Portes Beheer. Stichting Portes Beheer is voortgekomen uit de voormalige welzijnsorganisatie Portes. Inmiddels is het een onafhankelijke organisatie met als missie het welzijnswerk en het welzijn van de wijk en van de stad te versterken. Ook fysieke duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. Zo liggen er 122 zonnepanelen van LomboXnet op het dak van het pand.


ANBI

Stichting Portes Beheer heeft een ANBI status. Dat betekent dat de stichting zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. 

Zie Beleidsplan Stichting Portes Beheer aug 2019 voor het volledige actuele beleidsplan van Stichting Portes Beheer.

Zie het vastgestelde Jaarrekening Portes 2019 extern voor het overzicht van onze baten en lasten.

Zie het vastgestelde Jaarrekening Portes 2020 voor het overzicht van onze baten en lasten.

RSIN: 809714152