Fonds

header-rondje1
M6-14

Fonds

Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 wordt gerund door Stichting Portes Beheer, met als missie: het welzijnswerk in de stad Utrecht bevorderen. Donaties en eventuele overschotten vanuit de exploitatie van het pand vloeien naar Stimuleringsfonds Malakkastraat 6. Vanuit dit fonds worden lokale maatschappelijke initiatieven van huurders of andere partijen ondersteund.

 

Vragen? Of heeft u een initiatief waarvoor u mogelijk ondersteuningsgelden zou willen aanvragen? Neem contact op met onze portefeuillehouder fonds.

Initiatieven vanuit het fonds

logo stichting Gilat

Stichting Gilat

Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft met haar financiële bijdrage aan Stichting Gilat ook in 2023 een bijdrage kunnen leveren aan het plezier, de afleiding en de ontspanning van chronisch zieke kinderen en familieleden in het Prinses Maxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

logo_utrechtse-uitdaging

Stichting Utrechtse Uitdaging

Met onder meer de financiële bijdrage van het stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft stichting de Utrechtse Uitdaging ook in 2023 weer succesvol het project ‘samen lunchen tegen eenzaamheid’ kunnen organiseren.

armoedefonds

Armoedefonds

Met de financiële bijdrage van het stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft het Armoedefonds 250 ouderen in Utrecht die in armoede leven kunnen verblijden met een steunpakketje met daarin onder andere een boodschappenkaart.

armoedefonds

Armoedefonds

Met de financiële bijdrage van het stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft het Armoedefonds 225 leerlingen die in armoede leven door middel van de schoolspullenpas een goede start op de middelbare school kunnen geven.

logo rode kruis

Rode Kruis

Met de bijdrage van het stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft het Rode Kruis 1905 kinderen in de wijken Overvecht en Kanaleneiland die in voedselnood verkeren in de periode februari – mei 2023 wekelijks kunnen voorzien van een ontbijttas. Deze kinderen stonden hiervoor op een wachtlijst.

Logo Ronald McDonald huis Utrecht

Ronald mcDonald Huis Utrecht

Het stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft in 2022 een financiële bijdrage geleverd aan het Ronald McDonald huis in Utrecht ten behoeve van de geplande nieuwbouw.

STIMULERINGSFONDS

Malakkastraat 6 voor sociaalmaatschappelijke initiatieven

Stichting Portes Beheer is een maatschappelijke organisatie met hart voor het welzijnswerk in de stad Utrecht. In artikel 2 van de statuten staat als een van de doelen van de stichting: het doen van schenkingen of uitkeringen ter bevordering van extra welzijnsactiviteiten of het realiseren van vernieuwingen daarin in de gemeente Utrecht. Daartoe stopt Stichting Portes Beheer eventuele financiële overschotten in een fonds, waar huurders of andere partijen aanspraak op kunnen maken voor financiële ondersteuning bij lokale sociaalmaatschappelijke initiatieven. Voor het toekennen van een financiële stimulans voor een initiatief gelden de onderstaande voorwaarden.

VOORWAARDEN

voor toezeggingen van financiële middelen aan derden

  • Het fonds kent financiële middelen toe aan organisaties of groepen mensen die actief zijn
    op het gebied van welzijn voor bewoners van de Gemeente Utrecht;
  • Financiële middelen kunnen worden toegekend ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan het gezond samenleven in de wijk dan wel de stad;
  • De activiteiten moeten projectmatig van karakter zijn en beperkt in de tijd. Uitgesloten zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor structurele financiering nodig is of gewoonlijk tot de exploitatiekosten behoren;
  • Het project of de investering is erop gericht om vernieuwende ontwikkelingen in de welzijnssfeer mogelijk te maken;
  • Bij het toekennen van financiële ondersteuning voor een activiteit of investering kan de voorwaarde worden gesteld dat mede bijgedragen wordt vanuit van eigen middelen door de projectaanvrager en/of medefinanciering door derden;
  • Voor het indienen van aanvragen moet gebruik worden gemaakt van het Aanvraagformulier. De aanvraag wordt gedaan vóór de activiteit of de investering plaatsvindt.
  • Toegezegde financiële middelen worden in termijnen betaald. De laatste termijn wordt uitbetaald na realisering van het project en overlegging van het projectverslag met daarin een evaluatie van het project en de eindafrekening ofwel in geval van een investeringsbijdrage na oplevering van de investering en overlegging van een kopie van de factuur;
  • Het bestuur van de Stichting Portes Beheer voert het beheer van het fonds; het kan te allen tijde afwijken van bovenstaande voorwaarden, één en ander binnen de grenzen van de doelstellingen en de statuten van Stichting Portes Beheer.