Fonds

header-rondje1
M6-14

Fonds

Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 wordt gerund door Stichting Portes Beheer, met als missie: het welzijnswerk in de stad Utrecht bevorderen. Donaties en eventuele overschotten vanuit de exploitatie van het pand vloeien naar Stimuleringsfonds Malakkastraat 6. Vanuit dit fonds worden lokale maatschappelijke initiatieven van huurders of andere partijen ondersteund.

 

Vragen? Of heeft u een initiatief waarvoor u mogelijk ondersteuningsgelden zou willen aanvragen? Neem contact op met onze portefeuillehouder fonds.

Initiatieven vanuit het fonds

logo de tussenvoorziening

Stichting De Tussenvoorziening

Mede dankzij de financiële bijdrage van het stimuleringsfonds Malakkastraat 6 zijn 55 nieuwbouwappartementen in de sociale woonomgeving ‘Tango’ instapklaar gemaakt voor ex-daklozen door deze te voorzien van een nieuwe vloer, witte muren en een afzuigkap in de keuken. Hierdoor krijgen de cliënten van Stichting de Tussenvoorziening een goede start in een sociale, betrokken omgeving.

logo stichting buurtbuik

Stichting Buurtbuik

Met de financiële bijdrage van het stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft Stichting Buurtbuik (Utrecht) een nieuwe bakfiets kunnen aanschaffen nadat haar vorige was gestolen. Stichting Buurtbuik redt voedsel van verspilling en kookt voor de buurt.

logo de tussenvoorziening

Stichting De Tussenvoorziening

Met de financiële bijdrage van het stimuleringsfonds Malakkatraat 6 heeft Stichting de Tussenvoorziening 200 van haar cliënten kunnen voorzien van extra boodschappengeld om duurder geworden boodschappen en energiekosten te compenseren.

logo stichting Gilat

Stichting Gilat

Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft met haar financiële bijdrage aan Stichting Gilat in 2022/2023 een bijdrage kunnen leveren aan het plezier, de afleiding en de ontspanning van ruim 570 chronisch zieke kinderen en familieleden in het Prinses Maxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

logo de tussenvoorziening

Stichting De Tussenvoorziening

Mede dankzij de financiële bijdrage van stimuleringsfonds Malakkastraat 6 heeft Stichting de Tussenvoorziening de door haar ontwikkelde VoiZ acadamie in 2021/2022 kunnen opstarten voor mensen die dakloos zijn (geweest). Maar liefst 15 deelnemers hebben het interne voortraject succesvol afgerond. Van hen is meer dan 50% doorgestroomd naar opleiding of betaald werk.

BuurtzorgT en Astare

Met de bijdrage van stimuleringsfonds Malakkatraat6 hebben 20 gezamenlijke cliënten van BuurtzorgT en Astare met een psychische kwetsbaarheid en een gebrek aan eigen financiële middelen een jaarabonnement gekregen bij de lokale sportschool New Style Health in Lombok.

STIMULERINGSFONDS

Malakkastraat 6 voor sociaalmaatschappelijke initiatieven

Stichting Portes Beheer is een maatschappelijke organisatie met hart voor het welzijnswerk in de stad Utrecht. In artikel 2 van de statuten staat als een van de doelen van de stichting: het doen van schenkingen of uitkeringen ter bevordering van extra welzijnsactiviteiten of het realiseren van vernieuwingen daarin in de gemeente Utrecht. Daartoe stopt Stichting Portes Beheer eventuele financiële overschotten in een fonds, waar huurders of andere partijen aanspraak op kunnen maken voor financiële ondersteuning bij lokale sociaalmaatschappelijke initiatieven. Voor het toekennen van een financiële stimulans voor een initiatief gelden de onderstaande voorwaarden.

VOORWAARDEN

voor toezeggingen van financiële middelen aan derden

  • Het fonds kent financiële middelen toe aan organisaties of groepen mensen die actief zijn
    op het gebied van welzijn voor bewoners van de Gemeente Utrecht;
  • Financiële middelen kunnen worden toegekend ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan het gezond samenleven in de wijk dan wel de stad;
  • De activiteiten moeten projectmatig van karakter zijn en beperkt in de tijd. Uitgesloten zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor structurele financiering nodig is of gewoonlijk tot de exploitatiekosten behoren;
  • Het project of de investering is erop gericht om vernieuwende ontwikkelingen in de welzijnssfeer mogelijk te maken;
  • Bij het toekennen van financiële ondersteuning voor een activiteit of investering kan de voorwaarde worden gesteld dat mede bijgedragen wordt vanuit van eigen middelen door de projectaanvrager en/of medefinanciering door derden;
  • Voor het indienen van aanvragen moet gebruik worden gemaakt van het Aanvraagformulier. De aanvraag wordt gedaan vóór de activiteit of de investering plaatsvindt.
  • Toegezegde financiële middelen worden in termijnen betaald. De laatste termijn wordt uitbetaald na realisering van het project en overlegging van het projectverslag met daarin een evaluatie van het project en de eindafrekening ofwel in geval van een investeringsbijdrage na oplevering van de investering en overlegging van een kopie van de factuur;
  • Het bestuur van de Stichting Portes Beheer voert het beheer van het fonds; het kan te allen tijde afwijken van bovenstaande voorwaarden, één en ander binnen de grenzen van de doelstellingen en de statuten van Stichting Portes Beheer.